Monday, 12 December 2011

UPSR

Tugasan Teknologi maklumat

Terima kasih diucapkan kepada semua yang telah membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Terutama sekali kepada pensyarah kumpulan Encik Norhisham Mohd Nordin, tutor kumpulan Encik Cyril Dason, dan rakan-rakan seperjuangan. Sesungguhnya tanpa bantuan daripada kalian semua agak sukar untuk saya menyiapkan tugasan ini.

Thursday, 10 November 2011

BAHAN BANTU MENGAJAR

LEMBU